PonyFarma » Vesti » Ždrebad 2023

Ždrebad 2023 12. septembar 2023. 18:25

Prvo ždrebe u ovoj godini je došlo od kobile Lune, 30. aprila 2023.

Mini žensko ždrebence Mala, oždrebljeno je 03. juna 2023, godine od pastuva Badže i kobile Crnke.

Treće ždrebe ove godine je mali šareni Aga, oždrebljen 7. septembra od kobila Carlin.