PonyFarma » Vesti » Ždrebad 2017

Ždrebad 2017 05. mart 2017. 14:38

Poštovani prijatelji poni farme, i ove 2017. godine ždrebljenje je počelo u ranom proleću i trajalo do kraja jeseni.

Prvu ždrebad u martu donele su na Svet kobile Žerave i La Linde.

17. marta Žerava je oždrebila žensko ždrebe Cakanu od pastuva Kiralja, a samo dva dana posle nje 19. marta kobila La Linda je oždrebila prelepom malog šarenog Momčila od pastuva Harija.

Na Uskrs 16.04.2017. je kobila Kim oždrebila malog Olivera čiji je ''tata'' čuveni Hari.

Samo tri dana kasnije 19.04.2017. pao je iznenadni sneg, pa smo ždrebe od Maše i Kiralja nazvali Snežana.

Žensko ždrebe Maja, oždrebila je kobila Ciska 17.05.2017. godine od pastuva Cezara. Divan par biće Maja i Momčilo sa svojim crnim ''čarapicama''.

Istog dana, 17.05.2017. u večernjim satima oždrebila se i kobila Carlin, i dobila malenu Mini od pastuva Kiraja

Veoma brzo se oždrebila i kobila Elika koja je od pastuva Kiraja dala malo šareno žensko ždrebe Milenku 21.05.2017.

Nakon kraće pauze kobila Anika je oždrebila divno muško šareno mini ždrebence od pastuva Kiraja 04.07.2017.

07. avgusta i kobila Anka je oždrebila malog Lolu od pastuva Cezara, a dva dana posle Lutka je donela na svet predivnu sarenu Lenu od pastuva Mocija.

Ždrebljenje ove godine se nastavilo i u oktobru, 07.10.2017. kada je Bjanka o ždrebila predivnog apaluzo pastuvčića Ciska. Cisko je najverovatnije poslednje ždrebe oždrebljeno u 2017. godini. Neka nam i sledeća bude takva.

Redovno pratite naš web sajt i budite obavešteni o prinovama u sledećoj godini. Svu ždrebad možete pogledati u rubrici Grla/Ždrebad.

Uživajte