PonyFarma » Vesti » Ždrebad 2022

Ždrebad 2022 23. mart 2022. 16:37

Kao i svake godine do sada, proleće je godišnje doba kada na Svet počinju da dolaze novi stanovnici naše farme.

Prvo ždrebe u 2022. godini je mali braon Romeo. Oždrebio se u noći 21. marta od kobile Bjanka sa naše farme.

21. maja i kobila Beta (Dorata) je oždrebila muško ždrebence. Nazvali smoga Dragi.

19. avgusta na Preobraženje Gospodnje oždrebila se i kobila Karlin koja je donela na svet trobojno žensko ždrebe koje smo nazvali Šarga.

06. oktobra dobili smo novo muško ždrebe od kobile Bebe i pastuva Badže. Mali pastuvčić dobio je ime Gliga.

Pratite ovu rubriku vesti i budite informisani o ostalim ždrebljenjima i prinovama na Pony farmi.