Poni konje potrebno je hraniti senom, preporučuje se muhar ili druga kombinacija trava, a kao tvrd obrok pogodna je zob. Tokom toplih dana važno je da imaju dovoljno pitke vode. Preporučuje se da poni konji borave na livadi, odnosno otvorenom prostoru gde mogu da se istrče i pasu.

Veoma važan deo ishrane predstavlja ispaša (i to slobodna ispaša na prirodnoj livadi, ili posejanoj livadskoj travi koja je mešavina trava vijuka, ježevine, italijanskog i engleskog leluja.) Ispaša traje od ranog proleća do početka zime. Optimalna površina po jednom grlu iznosi oko 2 ara (sa premeštanjem uz pomoć električnog pastira).


Važno je da ovaj prostor bude dobro ograđen jer konji mogu da se provuku ispod ili kroz delove ograde. Pored otvorenog prostora za nesmetano kretanje (1 grlo na 2 ara) neophodno je posedovati i adekvatnu staju.

Poni konji su izuzetno otporni na loše vremenske uslove i mogu da prežive na otvorenom temerature čak i do -30ºC, što svakako nije preporuka, ali ovaj podatak govori o njihovoj prilagodljivosti i otpornosti. Dovoljna im je samo nadstrešnica u zavetrini tokom hladnog ili kišnog vremena.