«BACK Uroš i poniji 30. oktobar 2022.

Poslednji topli dani u oktobru iskoriščeni na najbolji mogući način. Uroš je uživao sa dedom, braćom, ponijima i vernim kucama.